Bughea de Sus

Raportul de activitate al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, protecția mediului, urbanism și amenajarea teritoriului pe anul 2018

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
BUGHEA DE SUS VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Bughea de Sus
Sari la conținut