Bughea de Sus

Contact

Date de contact ale autorității
Valea Siliștii, nr. 229, Județ: Argeș, România
0248.555.095
0248-555095
primarie_primariabughea@yahoo.com

Program de funcționare

Luni-Vineri 08:00-16:00

Program de audiențe

Primar:  Luni - orele 10-12, Miercuri - orele 10-12 (la sediul primăriei)

Viceprimar: Marți - orele 12-15 (la sediul primăriei)

Relații cu presa/mass-media

Rolul şi atribuţiile Compartimentului Relații cu publicul

(1) Asigurarea legăturii dintre Primarul comunei şi societatea civilă prin implementarea legislaţiei în vigoare pentru realizarea optimă a drepturilor cetăţenilor;

(2) Asigurarea informării cetăţenilor comunei privind principalele activităţi organizate de Primarul Comunei;

(3) Îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public şi Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică precum şi a Regulamentului referitor la lucrările de secretariat în petiţionare;

(4) Informarea cetăţenilor cu privire la principalele activităţi ale aparatului de specialitate al primariei;

(5) Informarea conducerii primăriei referitor la solicitarile cetăţenilor;

(6) Informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;

(7) Monitorizarea circuitului corespondenței și prezentarea periodică a unui raport cu privire la stadiul soluționării acesteia;

(8) Arhivarea și inventarierea pe termene de păstrare, conform nomenclatorului arhivistic a documntelor la nivelul compartimentului;

Sesizări/Petiții

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
BUGHEA DE SUS VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Bughea de Sus
apartmentenvelopephone-handsetchevron-right Sari la conținut