Bughea de Sus

SVSU

Conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale

• îndruma şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor
contractuale;

• controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în
vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

• asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;

• exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de
distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;

• răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi
domeniului privat alcomunei sau al oraşului;

• organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie
autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;

• ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel,
pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apădin raza comunei sau a oraşului,
precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii
apelor mari.

• poate îndeplini şi atribuţiile de ofiţer de stare civilă.

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
BUGHEA DE SUS VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Bughea de Sus
Sari la conținut