Bughea de Sus

Comisii de specialitate

Comisia 1:
– Comisia pentru Învățământ
– Comisia pentru Sănătate
– Comisia pentru Familie
– Comisia pentru Cultură
– Comisia pentru Culte
– Comisia pentru Activități sportive și agrement
– Comisia pentru Agricultură
Comisia 2:
– Comisia pentru Administrația Publică locală
– Comisia Juridică
– Comisia pentru Apărarea ordinii și liniștii publice
– Comisia drepturilor cetățenilor
– Comisia pentru protectia socială
– Comisia pentru servicii si comerț
Comisia 3:
– Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială
– Comisia pentru Buget
– Comisia pentru Finanțe
– Comisia pentru Administrarea domeniului public și privat al comunei
– Comisia pentru gospodărire comunală
– Comisia pentru protecția mediului
– Comisia pentru urbanism și amenajarea teritoriului

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
BUGHEA DE SUS VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Bughea de Sus
Sari la conținut